13.9. 2019 BRATISLAVA: VEDECKˇY VEĽTRH

7.9. BRATISLAVA: ZÁVER KULTÚRNEHO LETA
16. júna 2019
26.9. 2019 SLIAČ: WATER GOLF CUP
16. júna 2019