18.5. 2019 BRATISLAVA: KARLOVESKÝ MAJÁLES

16.5.2019 ALCSÚTDOBOZ ( HU ): WATER GOLF CUP
3. apríla 2019
22.5. 2019 KEŽMAROK: NOC LITERATÚRY
3. apríla 2019