19.1.2019 SPIŠSKÝ HRUŠOV: PLES

19.1.2019 ZUBEREC: MS PSIE ZÁPRAHY
13. januára 2019
20.1.2019 ZUBEREC: MS PSIE ZÁPRAHY
13. januára 2019