20.6. 2020 BRATISLAVA: OTVÁRANIE KULTÚRNEHO LETA

13.6. 2020 GALANTA: METAGAS DAY
16. februára 2020
25.6. 2020 TOMÁŠOV: ISMONT BIRTHDAY
16. februára 2020