29.8. 2020 NOVÁ DEDINA: BYE BYE SUMMER

25.6. 2020 TOMÁŠOV: ISMONT BIRTHDAY
16. februára 2020
5.9. 2020 BRATISLAVA: ZÁVER KULTÚRNEHO LETA
16. februára 2020