7.9. BRATISLAVA: ZÁVER KULTÚRNEHO LETA

30.8.2019 SENEC: ŠPORTOVÝ DEŇ
16. júna 2019
13.9. 2019 BRATISLAVA: VEDECKˇY VEĽTRH
16. júna 2019